Loading...
Home| Warunki korzystania

Warunki korzystania

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE UŻYTKOWANIE I DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) PODLEGA NASTĘPUJĄCYM WARUNKOM; JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE PONIŻSZE, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG W ŻADNY SPOSÓB.

 

Aby uzyskać informacje na temat Twoich praw dotyczących danych oraz naszych procesów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych podczas interakcji z naszymi Usługami, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

NINIEJSZA STRONA (łącznie „my”, „nas” lub „nasza” „ TA STRONA ”) obsługuje różne witryny („Witryny”), aplikacje mobilne („Aplikacje”) i sklepy (każdy „Sklep” ) oraz korzystać i/lub uczestniczyć w serwisach społecznościowych, reklamach cyfrowych i wiadomościach e-mail (łącznie „Usługi”). Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) i nasze Oświadczenie o ochronie prywatności (które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie), zawierają zasady i ograniczenia, które regulują korzystanie z naszych Usług i stanowią wiążącą umowę między Tobą a nami. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków oraz naszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Zawierają ważne informacje o produktach i/lub Usługach dostarczanych Tobie oraz naszym wykorzystaniu niektórych informacji.

Dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu. Korzystając z naszych Usług i wchodząc w interakcję z naszymi operacjami cyfrowymi, w tym naszymi Witrynami, Aplikacjami, mediami społecznościowymi i reklamą cyfrową, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i nasze Oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami i Oświadczeniem o ochronie prywatności, nie możesz w żaden sposób korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach (w tym w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności) będzie oznaczać akceptację tych zmian.

 

OGRANICZENIA W STOSOWANIU MATERIAŁÓW

Usługi są naszą własnością i są przez nas obsługiwane. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, żadne materiały z Usług lub jakiejkolwiek Witryny lub Aplikacji będącej własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez nas nie mogą być modyfikowane, kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem że możesz korzystać z Usług do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zachowasz nienaruszone wszystkie prawa autorskie i inne informacje dotyczące własności.

Absolutnie zabronione jest umieszczanie w ramkach tej Witryny lub Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ . Użytkownik nie może kopiować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych Usług, jakichkolwiek aktualizacji lub jakiejkolwiek ich części. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej informacji prawnej, żadne prawa ani licencje do materiałów lub jakiejkolwiek ich części nie są udzielane ani dorozumiane.

 

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ONLINE

Możemy udostępnić narzędzia online, które możesz umieścić w swojej witrynie lub aplikacji, aby umożliwić odwiedzającym dostęp do naszej Witryny lub Aplikacji (każde "Narzędzia"). Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków, niniejszym udzielamy niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, osobistej, odwołalnej licencji na używanie i wyświetlanie Narzędzi w witrynie lub aplikacji użytkownika. Nie możesz używać Narzędzi w żadnym innym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za przyznanie Ci jakichkolwiek praw, tytułów ani udziałów w Narzędziach. Ponadto nie możesz:

Używaj Narzędzi do oferowania, promowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług lub w inny sposób używaj Narzędzi w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami do sprzedaży innymi niż TEJ STRONY INTERNETOWEJ .

Korzystaj z Narzędzi (lub jakichkolwiek treści wyświetlanych w związku z nimi lub za ich pośrednictwem) w jakikolwiek sposób, który może być interpretowany jako popieranie przez nas dowolnego produktu, usługi, działalności lub marki zawartej w Twojej witrynie lub aplikacji.

Umieszczaj Narzędzia w dowolnej witrynie lub aplikacji, która zawiera treści obraźliwe, nękające, zawierające groźby, obraźliwe, dyskryminujące, wulgarne, pornograficzne lub w inny sposób nieodpowiednie, według naszego wyłącznego uznania.

Korzystaj z Narzędzi w jakikolwiek sposób, który uniemożliwia użytkownikowi końcowemu Twojej witryny lub aplikacji bezpośrednie łącze do odpowiedniej strony naszych Usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dostarczania jakichkolwiek Narzędzi w dowolnym momencie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do nakazania użytkownikowi zaprzestania wyświetlania lub innego korzystania z jakichkolwiek Narzędzi, z dowolnego powodu lub bez powodu i bez odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

KONTA

Do korzystania z niektórych funkcji naszych Usług może być wymagane utworzenie konta i podanie hasła. Wyrażasz zgodę na dostarczanie, utrzymywanie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z wymaganiami procesów rejestracji.

Nie możesz podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, w tym przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie innej osoby.

Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i swojego konta, a także jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania wykonane przez Ciebie lub kogokolwiek, kto korzysta z Twojego konta. Zgadzasz się chronić swoje hasło przed dostępem innych.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego użycia hasła, za Twoją wiedzą lub bez, a Ty zgadzasz się zabezpieczyć TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ od odpowiedzialności za straty poniesione przez NINIEJSZĄ STRONĘ lub inną stronę z powodu korzystania przez kogoś innego konta w wyniku niedochowania należytej staranności w celu zabezpieczenia hasła.

 

MONITOROWANIE STRONY INTERNETOWEJ

My i nasi usługodawcy możemy używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych, plików dziennika i innych technologii w celu automatycznego gromadzenia określonych informacji podczas korzystania z naszej Witryny, aplikacji, programu VIP, Sklepu lub innych usług lub interakcji z naszymi e-mailami lub reklamami w naszej Witrynie , naszą aplikację, program VIP, sklep lub inne strony internetowe lub usługi. Plik cookie to mały plik danych, który jest wysyłany do Twojej przeglądarki z serwera internetowego i przechowywany na dysku twardym Twojego komputera. Informacje, które my i nasi dostawcy zbieramy za pomocą plików cookie i innych technologii, wraz z informacjami, które im udostępniamy, umożliwiają nam lub naszym dostawcom rozpoznanie Ciebie lub Twojego urządzenia oraz wyświetlanie reklam Tobie lub Twojemu urządzeniu. Na przykład technologie te mogą umożliwiać nam automatyczne zbieranie informacji, takich jak adres IP, dane geolokalizacyjne, unikalny identyfikator użytkownika, identyfikator urządzenia, identyfikatory reklam mobilnych, typ i wersja przeglądarki, zestaw znaków, rozmiar i kolor ekranu, język, model telefonu komórkowego , system operacyjny i wersja, operator i dostawca usług internetowych. Informacje te: (1) pozwalają nam dokładnie i prawidłowo płacić za reklamy umieszczone w naszym imieniu (np. reklama, która skłoniła Cię do zakupu lub pobrania jednego z naszych produktów) i otrzymywać zapłatę, gdy zobaczysz reklamę w naszych Usługach; (2) pomaga zapobiegać wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam; (3) pomaga wybrać i wyświetlić ukierunkowane reklamy lub inne treści na Twoim komputerze lub urządzeniu (np. w odwiedzanej witrynie lub serwisie społecznościowym lub aplikacji mobilnej, z której korzystasz), które mogą Cię zainteresować; oraz (4) pomaga nam mierzyć i analizować interakcje z naszymi reklamami i Usługami.

Możemy również zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych Usług, takie jak czas spędzony na korzystaniu z Witryny lub Aplikacji, liczba powrotów, czy klikasz, otwierasz lub przekazujesz linki, wiadomości e-mail i reklamy, oraz inne dane dotyczące korzystania z Usługi. Technologie te, takie jak pliki cookie, pozwalają nam również śledzić Twoje zamówienie podczas zakupów w naszej Witrynie lub Aplikacji, ulepszać naszą Witrynę, umożliwiać działanie naszych Usług, utrzymywać Twoje preferencje i ustawienia, zapewniać ulepszone funkcje, zwalczanie oszustw, rozpoznawanie zarejestrowanych użytkowników podczas ich odwiedzania oraz dostarczanie zarejestrowanym użytkownikom informacji i reklam, które są dla nich bardziej odpowiednie.

Jeśli zarejestrujesz się u nas lub zamówisz u nas, możemy również używać plików cookie lub innych technologii do monitorowania i przechowywania informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług i co kupujesz. Jeśli nie rejestrujesz się u nas ani nie kupujesz od nas, możemy również monitorować i przechowywać informacje o Twoim użytkowaniu, aby poprawić Twoje wrażenia z zakupów i zapewnić Ci bardziej odpowiednie treści i reklamy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności i Twoich praw, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności (które stanowi część niniejszej umowy).

 

TREŚCI ZAMIESZCZANE LUB PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Niektóre strony w Usługach mogą umożliwiać publikowanie tekstu, zdjęć, filmów, dźwięku lub innych treści („Treści”).

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed opublikowaniem jakichkolwiek Treści w Usługach. Możesz publikować tylko Treści, które utworzyłeś lub które właściciel Treści udzielił Ci pozwolenia na publikowanie. Jeśli Treść zawiera imię i nazwisko, podobieństwo, podpis lub inne możliwe do zidentyfikowania cechy związane z jakąkolwiek osobą inną niż Ty („Osoba strony trzeciej”), musisz uzyskać zgodę tej osoby lub, jeśli ta osoba jest nieletnia, zgodę jej rodzica lub opiekun prawny, przed opublikowaniem Treści, w tym Osoby Trzeciej.

Użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu takiego zezwolenia na NINIEJSZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ . Nie możesz publikować ani rozpowszechniać Treści, które są nielegalne lub naruszają niniejsze Warunki.

 

Publikując lub rozpowszechniając Treść w Usługach, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) posiadasz wszystkie prawa do Treści lub jesteś upoważniony do używania, wyświetlania i rozpowszechniania Treści w Usługach oraz (b) Treść nie jest i nie będzie naruszają patentów, praw autorskich, znaków towarowych, prawa do reklamy lub innych praw osób trzecich i nie naruszają żadnego prawa ani regulacji.

Przesyłając lub publikując Treści w Usługach, udzielasz NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ nieodwołalnego, wieczystego, nieodpłatnego prawa do powielania, wyświetlania, wykonywania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania, dostosowywania i promowania tej Treści w dowolnym medium i w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu , na calym swiecie. Ponadto zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych w związku z Treścią.

Po przesłaniu lub opublikowaniu Treści w Usługach NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA nie musi dawać żadnych dalszych praw do kontrolowania lub zatwierdzania wykorzystania takich Treści ani do rekompensaty za takie wykorzystanie. NINIEJSZA WITRYNA posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w jakiejkolwiek kompilacji, pracy zbiorowej lub innej pracy pochodnej stworzonej przez NINIEJSZĄ WITRYNĘ za pomocą lub zawierającej Treści publikowane w Usługach.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystko, co możesz opublikować w Usługach i konsekwencje opublikowania czegokolwiek w Usługach.

 

TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera Treści w jakichkolwiek postach zamieszczanych przez innych użytkowników w Usługach. W żadnym wypadku NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo wyrządzone użytkownikowi w związku z jakąkolwiek Treścią publikowaną w Usługach przez osobę trzecią.

 

KORZYSTANIE Z USŁUG

Podszywanie się pod inne osoby, w tym pracownika lub przedstawiciela TEJ STRONY INTERNETOWEJ lub innego użytkownika lub osobę, jest zabronione. Użytkownik nie może przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Usług treści oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, zawierających groźby, naruszających prywatność lub prawa do wizerunku, obraźliwych, nielegalnych lub w inny sposób budzących sprzeciw, które mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa kryminalnego, naruszać praw jakiejkolwiek strony, które w przeciwnym razie mogą powodować powstanie odpowiedzialności lub naruszać jakiekolwiek prawo.

Użytkownik nie może przesyłać treści komercyjnych do Usług ani korzystać z Usług w celu pozyskiwania innych osób do jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji.

Nie możesz angażować się w masowe pobieranie plików z Usług; wykorzystywać mocy obliczeniowej Usług do celów innych niż dozwolone powyżej; ani zalewać Usług ruchem elektronicznym mającym na celu spowolnienie lub zatrzymanie ich działania.

Nie możesz umieszczać linków do lub z innych witryn internetowych do Usług bez uprzedniej pisemnej zgody NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ .

Witryny są witrynami ogólnego przeznaczenia i nie są skierowane do dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia. Nie zezwalamy na posiadanie kont przez dzieci poniżej 13 roku życia.

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, przyznajemy Ci osobisty, niewyłączny, niezbywalny, ograniczony przywilej dostępu do Witryn i korzystania z nich wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Przywilej ten nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania Witryn. Możemy odwołać Twój dostęp i korzystanie z Witryny w dowolnym momencie (w tym w przypadku naruszenia niniejszych Warunków), a nic w niniejszym dokumencie nie stanowi oświadczenia, że Witryny będą dostępne dla Ciebie w celu uzyskania dostępu lub użytkowania.

 

LINKI DO STRON TRZECICH

Od czasu do czasu Witryna, Aplikacja lub Usługa może zawierać łącza do i/lub funkcje współdziałające z witrynami stron trzecich, które nie są naszą własnością, nie są przez nas obsługiwane ani kontrolowane. Wszystkie takie linki i/lub funkcje są udostępniane wyłącznie dla wygody i nie stanowią naszej rekomendacji. Jeśli użyjesz tych linków, opuścisz Witrynę. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, materiały lub inne informacje znajdujące się lub dostępne z jakiejkolwiek innej witryny lub w praktykach gromadzenia, udostępniania lub ochrony danych takiej witryny. Nie popieramy, nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakiejkolwiek innej witryny; wszelkie treści, materiały lub inne informacje znajdujące się lub dostępne z takich witryn; lub jakiekolwiek wyniki, które możesz uzyskać dzięki korzystaniu z takich witryn. Nie gwarantujemy również, że łącza i/lub funkcje udostępniane przez strony trzecie będą dostępne lub wolne od błędów, nieprzerwane, wolne od wirusów i/lub nieautoryzowanego dostępu lub w inny sposób spełniają Twoje wymagania.

JEŚLI ZDECYDOWASZ UZYSKAĆ DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK INNYCH WITRYN POŁĄCZONYCH Z WITRYNAMI LUB Z NIEJ, ROBISZ TO CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I CZAS NA ZGŁOSZENIE

Z WYJĄTKIEM KTÓRYCH JEST ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIE, NINIEJSZA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z WYKORZYSTANIA USŁUGI LUB DZIAŁANIE NARZĘDZI LUB PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI TA STRONA LUB AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE TEJ STRONY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Z WYJĄTKIEM ZAKAZÓW PRZEZ PRAWO, UŻYTKOWNIK I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY, KONTROWERSJE LUB ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I/LUB KORZYSTANIA Z USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI SPRZEDAWANYMI PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI LUB ROZPOWSZECHNIANE PRZEZ WITRYNY LUB APLIKACJA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRON LUB TREŚCI MUSZĄ BYĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY, KTÓRĄ STRONA ZGŁASZAJĄCA ROSZCZENIE PIERWSZE WIE LUB POWINIEN WIEDZIEĆ O CZYNIE LUB ZANIECHANIACH STANOWIĄCYCH POWSTANIE ROSZCZENIA; I NIE PRZYSŁUGUJE ŻADNE PRAWO DO ŻADNEGO ŚRODKA NAPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ NIEZASTOSOWANYCH W TYM OKRESIE.

NINIEJSZY SEKCJA MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 

ODSZKODOWANIE

Jako warunek korzystania z Usług, zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ , jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców (łącznie „Usługodawcy”) przed wszelkimi stratami , wydatki, szkody i koszty, w tym uzasadnione opłaty prawne, wynikające z korzystania przez Ciebie z Usług lub dowolnego Narzędzia, w tym wszelkie roszczenia dotyczące faktów, które, jeśli są prawdziwe, stanowiłyby naruszenie niniejszych Warunków lub jakąkolwiek działalność związaną z Twoim kontem (w tym zaniedbanie lub bezprawność zachowania) przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pomocą Twojego konta.

 

ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW

Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem Usług podlegają akceptacji NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ . NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA może odmówić przyjęcia lub anulować dowolne zamówienie, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu i bez odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek innego. Jeśli Twoja metoda płatności została już obciążona za zamówienie, które zostanie później anulowane, NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA zwróci Ci pieniądze.